Последно променен на Вторник, 27 Декември 2011 20:53

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2012 г.


ДОО

Вид осигурен

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

Работници и служители 3-та

категория труд, родени преди

01.01.1960 г.

12.600

9.700

22.300

Работници и служители 3-та

категория труд, родени след

31.12.1959 г.

9.800

7.500

17.300

Работници и служители 1-ва и 2-

ра категория труд, родени преди

01.01.1960 г.

15.600

9.700

25.300

Работници и служители 1-ва и 2-

ра категория труд, родени след

31.12.1959 г.

12.800

7.500

20.300

Самоосигуряващи се лица,

осигурени за всички

осигурителни случаи, родени

преди 01.01.1960 г.

21.300

21.300

Самоосигуряващи се лица,

осигурени за всички

осигурителни случаи, родени

след 31.12.1959 г.

16.300

16.300

Самоосигуряващи се лица,

осигурени само за пенсия,

родени преди 01.01.1960 г.

17.800

17.800

Самоосигуряващи се лица,

осигурени само за пенсия,

родени след 31.12.1959 г.

12.800

12.800Вноски за фонд ГВРС

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуря-ващо се лице

Общ

процент

Работници 1-ва, 2-ра и 3-та категория
труд

0.00

-

-

0.00Здравно осигуряване

Вид осигурен

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

Работещи по трудов договор за

1-ва, 2-ра и 3-та категория труд

4.800

3.200

8.000

Самоосигуряващи се лица

8.000

8.000ДЗПО - универсален фонд

Вид осигурен

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

За работещи по трудов договор

1-ва, 2-ра и 3-та категория труд

родени след 31.12.1959 г.

2.800

2.200

5.000

За самоосигуряващи се лица

родени след 31.12.1959 г.

5.000

5.000ДЗПО - професионален фонд

Вид осигурен

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

За работещи по трудов договор

1-ва категория труд

12.000

12.000

За работещи по трудов договор

2-ра категория труд

7.000

7.000

Подобни статии:
 

Реклама