Последно променен на Четвъртък, 22 Декември 2011 11:48

Въпрос : При изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ следва ли да се начисляват и внасят осигуровки, ако трябва за чия сметка са? Процента на осигуряване само за фонд пенсия ли е ?

Отговор : Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването на работа.

За този период се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" и за ДЗПО изцяло за сметка на осигурителя (работодателя), ако лицето не е било осигурявано, като се определят върху последното брутно възнаграждение преди неправилното уволнение.
Обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ подлежи на данъчно облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица./ Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама