Последно променен на Четвъртък, 22 Декември 2011 11:53

Въпрос : Майка ми е на 64 г и има 17г трудов стаж. На колко години има право да се пенсионира по старост по новия закон

Отговор : От запитването е видно, че майка Ви не отговаря на условията по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО). С приетите вече промени от Народното събрание в Кодекса за социално осигуряване (през декември 2011 година).

В случай, че лицата нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама