Последно променен на Вторник, 20 Септември 2011 18:34

Въпрос : Лице, ползващо отпуск по чл.155,156 от кодекса на труда, може ли да ползва отпуск за гледане на болно дете

Отговор : В чл. 45, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст - до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството; в този срок не се включва времето за гледане на дете по т. 3 – 5.

Съгласно чл. 175, ал. 1 от Кодекса на труда, когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама