Последно променен на Вторник, 06 Септември 2011 18:39

Ако сте живели и работили в няколко държави от ЕС, можете да поискате пенсия за инвалидност или за старост в страната, в която живеете, ако сте били осигурявани там.

Институциите в нея ще препратят заявлението ви до компетентната институция, дори ако тя се намира в друга страна от ЕС. За дата на подаване на заявлението ще бъде смятана датата, на която то е било изпратено до правилната институция.

Заявление за пенсия за старост може да се изпрати до институцията в страната, където сте били осигурени за последно, ако никога не сте били осигурени в страната, в която живеете./ Източник ec.europa.eu

 

Реклама