Признавали се за трудов стаж работата в студентски бюра по труда ако е удържан ДОД и ергенски данък

Печат
Понеделник, 05 Септември 2011 19:25
Последно променен на Понеделник, 05 Септември 2011 19:27

Въпрос : През 1987 - 1989 като редовна студентка работех почасово чрез бюро Студенски труд. От надниците ни удържаха ДОД и ергенски данък. Въпросът ми е дали този труд ми се признава за трудов стаж или не?

Отговор : В чл. 351 от Кодекса на труда (Обн. - ДВ, бр. 27 от 1986 г.) трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, в друг закон или в указ.

От запитването не става ясно на какво основание сте работила почасово. В случай, че сте полагала труд без трудово правоотношение мнението ни е, че това време не следва да Ви се зачита за трудов стаж по Кодекса на труда. Информация относно основанието, на което сте работила почасово бихте могла да получите от бюро "Студентски град". / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: