Последно променен на Сряда, 17 Август 2011 19:33

Въпрос : Майката, на дете на три месеца, е самоосигуряващо се лице, без да е осигурена за риска общо заболяване и майчинство. Бащата е служител на трудов договор, осигурено лице за всички осигурени социални рискове. Може ли бащата да ползва отпуска по чл. 163, ал. 8 от КТ (за остатъка до 410 дни), след навършване на 6м на детето?

Отговор : Съгласно чл. 45б, ал. 1 - 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отпускът по чл. 163, ал. 8 КТ се ползва от бащата (осиновителя) въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 8. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Отпускът по чл. 163, ал. 8 КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 КТ. Майката (осиновителката) има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие по чл. 163, ал. 8 КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи бащата (осиновителят), и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилагат акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7.Видно от разпоредбата, правото на този вид отпуск възниква за бащата в случаите, когато майката и бащата имат трудово правоотношение и майката е дала съгласие по посочения в разпоредбата ред. В запитването сочите, че бащата има трудово правоотношение, а майката е самоосигуряващо се лице, следователно правото на отпуск по реда на чл. 163, ал. 8 от КТ не може да възникне на правно основание. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама