Въпрос : Училищата смятат ли се за детско заведение на пълна държавна издръжка. В случай че детето ми ще бъде в първи клас и ще посещава занималня,аз като родител мога ли да ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст в размер на 6 месеца.

Отговор : Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете по чл. 167а КТ имат и двамата родители на детето – всеки по 6 месеца. Тези 6 месеца се ползват от всеки от родителите наведнъж или на части (не по-малки от 5 работни дни).

Шестте месеца се ползват през периода от 2-год. до 8-год. възраст на детето. Условие за ползването е родителите да работят по трудов договор и детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Детските заведения на пълна държавна издръжка са "специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка" по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за семейните помощи за деца. Такива са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Училището не е заведение на пълна държавна издръжка, т.е. няма пречка детето да посещава училище, а родителят да ползва отпуск по чл. 167а КТ. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама