Последно променен на Четвъртък, 28 Юли 2011 18:50

Въпрос :В трудовата ми книжка на правоъгълния печат за стаж имам нанесени години и подпис на счетоводителя, но няма кръгъл печат и подпис на управителя. Не мога да намеря вече фирмата. Как се постъпва в този случай,за да ми се признае този трудов стаж?

Отговор : В този случай, стажът може да бъде удостоверен с документ, който може да бъде издаден от съответното ТП на НОИ по реда на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, издадена от управителя на НОИ.

Издаването на документ за осигурителен стаж и доход по реда на инструкцията е възможно, само ако бившият Ви работодател е прекратил дейността си и няма правоприемник, поради което разплащателните ведомости и др. документи е предал съгласно чл. 5, ал. 9 от КСО в ТП на НОИ. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама