Въпрос : С мъжа ми сме безработни с дете на 3 год. имаме ли право на помощи и какви?

Отговор : Едно от задължителните условия за месечно социално подпомагане е безработните лица да имат минимум 9-месечна непрекъсната регистрация в дирекция "Бюро по труда" като безработни. Правото на подпомагане зависи от редица обстоятелства - доходите, имотното състояние и др. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама