Последно променен на Сряда, 22 Юни 2011 18:35

Въпрос : Вдовец съм. През 2011 година ще се пенсионирам на 63 години за изслужено време и възраст. Ще получавам ли някаква "вдовишка добавка" към пенсията ми, при условие че двете ми деца получаваха до завършване на образованието си някаква наследствена пенсия от майка им?

Отговор : Съгласно чл. 84, ал. 1-3 от Кодекса за социалното осигуряване, пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер, както следва: 1. до 31 декември 2011 г. - 20 на сто; 2. от 1 януари до 31 декември 2012 г. - 25 на сто; 3. от 1 януари до 31 декември 2013 г. - 30 на сто; 4. от 1 януари до 31 декември 2014 г. - 35 на сто; 5. от 1 януари 2015 г. - 40 на сто.

Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката по ал. 1 се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83. Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама