Последно променен на Петък, 03 Юни 2011 17:01

Становище на ИА “Главна инспекция по труда”:

Съществува разлика между трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за задължителното обществено осигуряване (КЗОО).

Осигурителен стаж се придобива с внасяне на осигурителни вноски по партидата на едно осигурено лице. Той може да бъде придобит при внасяне на осигурителни вноски при работа по трудово отношение от работника или служителя и работодателя съответно на законоустановените пропорционални части за двете страни по отношението.

Другата възможност за придобиване на осигурителен стаж е като самоосигуряващо лице по смисъла на КЗОО. Такива лица могат да са упражняващите свободна професия, работещите по граждански договори, едноличните търговци по Търговския закон, занаятчии, управители на търговски дружества и т. п.

Трудов стаж се придобива при работа по трудово отношение по Кодекса на труда (КТ). С този вид стаж е свързано придобиването и упражняването на определени права и задължения по КТ. / Източник Главна инспекция по труда

Подобни статии:
 

Реклама