Последно променен на Четвъртък, 02 Юни 2011 11:25

Въпрос : На колко дни болнични има право едно лице в годината? В тях включват ли се болничните за гледане на дете

Отговор : Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от Наредбата за медицинската експертиза, болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.

След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК. За повече подробности се обърнете към Министерството на здравеопазването. / Въпроси и отговори на МТСП

 

Реклама