Последно променен на Четвъртък, 28 Април 2011 12:47

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2011 г.

Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2010 г. в съответствие с промените за 2011 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и съответните подзаконови нормативни актове. Промените са отразени в съответните фишове. / НАП

Подобни статии:
 

Реклама