Въпрос : Имам повече от 15 г труд втора категория. Навърших 52 г, но не ми достигат точки за пенсиониране. Имам ли право да платя част от полувисшето си образование за да допълня необходимия брой точки.

Отговор : Съгласно разпоредбата на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, която урежда правото на ранно пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа или втора категория труд, до 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

Правото на ранно пенсиониране след изтичане срока на действие на разпоредбата на § 4 от ПЗР на КСО ще се преценява съгласно разпоредбата на чл. 168 от КСО, т.е. лицата, работили при условията на първа или втора категория труд не губят право на ранно пенсиониране. Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от 1 януари 2015 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1; 2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1. От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на първа категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1, и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1.Това означава, че според предвиденото към настоящия момент от 1 януари 2015г. лицата ще придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при следните условия:1. от 1 януари 2015г. право на пенсия за ранно пенсиониране се придобива при не по-малко от 10 г. осигурителен стаж при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и навършени 47 години и 6 месеца за жените и 52 години и 6 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години и 6 месеца за жените и 57 години и 6 месеца за мъжете при втора категория труд;2. от 1 януари 2016г. право на пенсия за ранно пенсиониране се придобива при не по-малко от 10 г. осигурителен стаж при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и навършени 48 години за жените и 53 години за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд;3. от 1 януари 2017г. право на пенсия за ранно пенсиониране се придобива при не по-малко от 10 г. осигурителен стаж при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и навършени 48 години и 6 месеца за жените и 53 години и 6 месеца за мъжете при първа категория труд и 53 години и 6 месеца за жените и 58 години и 6 месеца за мъжете при втора категория труд;4. от 1 януари 2018г. право на пенсия за ранно пенсиониране се придобива при не по-малко от 10 г. осигурителен стаж при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и навършени 49 години за жените и 54 години за мъжете при първа категория труд и 54 години за жените и 59 години за мъжете при втора категория труд;5. от 1 януари 2019г. право на пенсия за ранно пенсиониране се придобива при не по-малко от 10 г. осигурителен стаж при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и навършени 49 години и 6 месеца за жените и 54 години и 6 месеца за мъжете при първа категория труд и 54 години и 6 месеца за жените и 59 години и 6 месеца за мъжете при втора категория труд и т.н.Възрастта се променя по този начин (с по 6 месеца) до 2030г., когато изискуемата възраст за придобиване право на пенсия за ранно пенсиониране е 55 години за жените и 57 години за мъжете при първа категория труд и 60 години за жените и 62 години за мъжете при втора категория труд при непроменени изисквания за минималния осигурителен стаж при условията на първа или втора категория труд – 10 г. осигурителен стаж при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд. / Въпроси и отговори на МТСП

 

Реклама