Последно променен на Четвъртък, 15 Март 2012 16:45

За да се ползват от правото на т.нар. закупуване на стаж е необходимо лицата, които не са завършили висше или полувисше образование, да са навършили изискуемата възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване.

Съгласно чл. 9а, ал. 2 от Кодекса за социалното осигуряване, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама