Последно променен на Събота, 26 Февруари 2011 17:25
РАЗМЕР НА ДОБАВКАТА КЪМ ПЕНСИИТЕ ПРЕЗ 2011 г.
ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ
НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА
Среден размер на пенсията за ОСВ за 2010 г. 284,14 лв
Период на пребиваване в затвори, ТВО, лагери % от средната пенсия за ОСВ Размер на добавката
до 6 месеца 30% 85,24 лв
6 до 12 месеца 31% 88,08 лв
12 до 18 месеца 32% 90,92 лв
18 до 24 месеца 33% 93,77 лв
24 до 30 месеца 34% 96,61 лв
30 до 36 месеца 35% 99,45 лв
36 до 42 месеца 36% 102,29 лв
42 до 48 месеца 37% 105,13 лв
48 до 54 месеца 38% 107,97 лв
54 до 60 месеца 39% 110,81 лв
60 до 66 месеца 40% 113,66 лв
66 до 72 месеца 41% 116,50 лв
72 до 78 месеца 42% 119,34 лв
78 до 84 месеца 43% 122,18 лв
84 до 90 месеца 44% 125,02 лв
90 до 96 месеца 45% 127,86 лв
96 до 102 месеца 46% 130,70 лв
102 до 108 месеца 47% 133,55 лв
108 до 114 месеца 48% 136,39 лв
114до 120 месеца 49% 139,23 лв
над 120 месеца 50% 142,07 лв
Период, през който са били ин- тернирани, изселвани и заселвани по административен ред или са били нелегални % от средната пенсия за ОСВ Размер на добавката
до 12 месеца 10% 28,41 лв
12 до 36 месеца 15% 42,62 лв
над 36 месеца 20% 56,83 лв
Лица, с висше или полувисше образование, които са били заста- вени да работят по строителни обекти, в системата на чистотата или в селското стопанство % от средната пенсия за ОСВ Размер на добавката
независимо от продължителността на периода 5% 14,21 лв
 

Реклама