Последно променен на Вторник, 15 Февруари 2011 17:45

Въпрос : Мога ли да се пенсионирам като военнослужещ, досега имам действително изслужени 21 г. и 4 м., имам и военно училище и част от него ми се признава за военна служба мога и да купя стаж

Отговор : Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО), военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им, ако до 31 декември 2011 г. имат 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Съгласно чл. 9а, ал. 1 от КСО, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Можете да се обърнете към Националния осигурителен институт за разясняване възможността да се ползвате от правото по чл. 9а от КСО във връзка с придобиване на общия осигурителен стаж по чл. 69, ал. 1 от КСО. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама