Последно променен на Вторник, 15 Февруари 2011 17:57

Въпрос : Възможно ли е да бъде определена съвсем нова длъжност от НКПД-2011, по-точно отговаряща на характера на работа, без да се сменя работното място, (т.е. несъответстваща на старата в НКПД-2005), която да влезе в сила от 01.01.2011г. и по какъв начин се оформят документите в този случай, без да се наруши законодателството.

Отговор : Възможно е. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., при изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него лице използва длъжностни наименования и съответния им код от Класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика. Преминаването на нова длъжност следва да стане чрез сключване на Допълнително споразумение към трудовия договор. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама