МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (МОД) ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА

Година МОД
2011 * до 5400 лв. 420.00 лв.
2011 * от 5401 до 6500 лв. 450.00 лв.
2011 * от 6501 лв. до 7500 лв. 500.00 лв.
2011 * над 7500 лв. 550.00 лв.
2010 420.00 лв.
2009 260.00 лв.
 

Реклама