Въпрос : Може ли да кандидатстваме по програма Подкрепа на майчинството, ако бабата има адресна регистрация в друг град и е регистрирана в БТ като безработна, а майката е с адресна регистрация в София.

Отговор : Поради ограничения бюджет за активни политики на пазара на труда през 2011 г. по Националната програма "В подкрепа на майчинството" ще се финансират само трудови договори на детегледачки, които са сключени през предходни години. Препоръчвам Ви да се възползвате от възможностите за подкрепа на работещите родители с малки деца по операцията "Отново на работа", която се реализира в рамките на ОП "РЧР". Операцията допринася за постигане на по-добър баланс на семейните и професионалните задължения на родителите с малки деца на възраст от 1 до 3-годишна възраст чрез осигуряването на безплатна детегледачка. Грижи за малките деца могат да полагат безработни лица, регистрирани в дирекциите "Бюро по труда".
Информация за операцията и необходимите документи е публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта на адрес:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP2111/Menu_2111.htm. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама