Съгласно чл. 12, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Двете изисквания придобит “трудов стаж” и “професионален опит” трябва да са налице едновременно.

Времето, през което лицата получават парично обезщетение за безработица се зачита за трудов стаж, но през този период лицето не работи по трудово правоотношение и следователно не придобива професионален опит. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама