Придобиването право на т.нар. ранно пенсиониране след влизане в сила на промяната в Кодекса за социалното осигуряване от 1.01.2011 г., е предвидено в новата редакция на § 4, ал. 1.

Съгласно този текст до 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Видно от запитването, имате 17,7 години първа категория труд и навършвате 52-годишна възраст на 21.07.2011 г. , поради което следва да се обърнете към Националния осигурителен институт за изчисляване на изискуемите в закона 100 точки. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама