Последно променен на Неделя, 23 Януари 2011 17:16

Въпрос : Наша служителка през 2011 г. навършва 60 г., но ще има 33 г. трудов стаж, а се изискват 34 г. Няма възможност да закупи трудов стаж. Кога ще се пенсионира? През 2012 г., когато направи 34 г. трудов стаж или при 34 г. и 4 м. трудов стаж каквото ще е изискването за 2012 г.

Отговор : Придобиването право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след влизане в сила на промяната в Кодекса за социалното осигуряване от 1.01.2011 г., е предвидено в новата редакция на чл. 68, ал. 1-2, съгласно която право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. За повече подробности се обърнете към Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама