Последно променен на Неделя, 23 Януари 2011 17:26

Въпрос : Относно НКПД 2011-Тъй като попадам в 1 група, работодателя ми има ли задължения за адекватност на заплатата?

Отговор : Трудовото възнаграждение (ТВ) се договаря между страните по трудовия договор, като размерът на основното ТВ при пълно работно време не може да бъде по-малък от МРЗ, установена за страната.

Минималният осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, т.н. осигурителен праг, е възможно да не бъде съразмерен с трудовото възнаграждение. Осигурителният праг представлява сума (осигурителен доход), върху който се начисляват дължимите осигурителни вноски.

Това означава, че брутното трудово възнаграждение (договореният размер на основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения, ако се дължат такива) може да бъде по-малко от осигурителния праг и работникът или служителят получава това трудово възнаграждение, но осигурителните вноски в този случай се начисляват върху по-големия размер на осигурителния праг (доход).

С оглед гореизложеното, договореният размер на ОРЗ може да бъде по-малък от МОД за съответната длъжност, но не по-малък от МРЗ, установена за страната при работа на пълно работно време. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама