Съгласно   Заповед № РД-01-3/03.01.2011 г., определянето на минималните осигурителни прагове за 2011 г. се извършва по Структурата на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2010 г.

Подобни статии:
 

Реклама