Размери на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване 2011 г

Печат
Петък, 07 Януари 2011 15:43

Размери на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице.Вижте таблицата за 2011 г.

Подобни статии: