Последно променен на Вторник, 06 Септември 2011 18:39

Ако живеете и работите в една или повече страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Щвейцария, важат следните правила.

Кой плаща пенсията ви?

  • Във всяка страна осигурителното ви досие се пази, докато достигнете пенсионна възраст.
  • Всяка страна, в която сте били осигурени поне една година, ще ви плаща пенсия за старост, когато достигнете определената в нея пенсионна възраст
  • Например ако сте работили в три страни, ще получавате три отделни пенсии за старост.

Как се изчислява вашата пенсия?

Вашата пенсия ще бъде изчислена съгласно осигурителното ви досие във всяка страна: сумата, която ще получите от всяка от тези страни, ще отговаря на продължителността на социалното ви осигуряване в нея. Ще получите обобщаваща бележка (документ P1), която ще ви даде обща представа за решенията, взети от всяка страна по вашето заявление.

Къде трябва да подадете заявление?

Дори ако сте работили в няколко страни, трябва да подадете заявление в страната, в която живеете, освен ако никога не сте работили там. В такъв случай трябва да подадете заявление в страната, където сте работили за последно. >>

Пенсиониране в чужбина

Вашата пенсия ще бъде плащана, независимо къде сте се установили или пребивавате в Европа (ЕС-27 плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария).

Други пенсии

По принцип правилата, важащи за пенсиите за старост, важат и за пенсиите за инвалидност и за пенсиите за преживели съпрузи или сираци. / Източник ec.europa.eu

Подобни статии:
 

Реклама