Последно променен на Вторник, 21 Декември 2010 16:50

Семейните обезщетения в отделните страни са различни. Коя страна отговаря за предоставянето на вашите обезщетения, когато живеете в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, зависи от положението на вашето семейство.

Цялото ви семейство живее в една страна

Ако всички членове на вашето семейство живеят там, където вие сте осигурявани, тази страна е отговорна за вашите обезщетения.

Вие и членовете на семейството ви живеете в различни страни

Ако членовете на вашето семейство не живеят в страната, в която вие се осигурявате, семейството ви може да има право на обезщетения в повече от една страна. Няма да получите обезщетения два пъти: "правилата за предимство" определят коя страна трябва да ви ги предостави.

Правилата за предимство

* По принцип страната, където правото на вашето семейство се основава на заетост или на самостоятелна заетост, е отговорна за предоставянето на обезщетения.
* Ако правото ви се основава на заетост или на самостоятелна заетост в две страни, тогава страната, където живеят децата ви, е отговорна за предоставянето на обезщетения, при условие че единият родител работи там. В противен случай това е страната, която плаща най-високи обезщетения.
* Ако правото ви се основава на пенсия в две страни, тогава страната, където живеят децата ви, е отговорна за предоставянето на обезщетения, при условие че тази страна плаща една от пенсиите. В противен случай това ще бъде страната, където най-дълго сте били осигурявани или сте живели най-дълго.
* Ако правото ви се основава на пребиваване в две страни, тогава страната, където живеят децата ви, е отговорна за обезщетенията.

Добавки

Обезщетенията, които получавате от компетентната страна, може да се окажат по-ниски от тези, които бихте получавали от другата държава, където имате права. Ако случаят е такъв, втората страна ще плаща добавка, отговаряща на разликата между двете обезщетения./ Източник ec.europa.eu

Подобни статии:
 

Реклама