Последно променен на Сряда, 15 Декември 2010 18:02

Въпрос : След откриване на начална форма на множествена склероза, майка ми премина ТЕЛК. Решението на ТЕЛК е 80% ТНР, но без право на работа.
Може ли да се оспори решението да е без право на работа и какъв е реда и срока да го направи
Има ли право на пенсия, други обезщетения или облекчения поради инвалидизиране без право на работа.

Отговор : Съгласно чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно, степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. За да разберете на какви интеграционни добавки имате право е необходимо да подадете молба-деклараци до дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес. Месечната добавка за социална интеграция се отпуска по предложение на съответната комисия, изготвила социалната оценка. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама