Последно променен на Сряда, 15 Декември 2010 17:57

Въпрос : Съпругът ми почина на 56 год. Работеше по трудов договор. Имам ли право еднократно на две минимални работни заплати и пенсия. Аз съм на 52 г. и също работя

Отговор : Съгласно чл. 43 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските при смърт на работника и служителя преди ползуването на платен годишен отпуск на наследниците му се изплаща обезщетение по чл. 224 КТ пропорционално на полагащия му се платен годишен отпуск до деня на смъртта.

Работодателят няма задължение за изплащане на друг вид обезщетение при смърт на работник или служител, освен в случаите по чл. 200 от Кодекса на труда, когато той отговаря имуществено за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили смъртта. Освен това, съгласно чл. 11, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ в общ размер две минимални работни заплати и на наследствена пенсия по реда и при условията на кодекса. За повече подробности се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама