Последно променен на Петък, 19 Ноември 2010 20:29

Въпрос : Пенсионерка е назначена на работа в предприятието на 4 часа. Иска да и бъде издадено УП 3 за периода от 06.10.2008 г. до 06.10.2010 г. Как се изчислява трудовия стаж. Колко е трудовият стаж?

Отговор : Разпоредбата на чл. 355, ал.2 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Следователно на лицето, което работи на 4 часа се зачита трудов стаж като за цял ден. Осигурителния стаж обаче е за 4 часа. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама