Последно променен на Четвъртък, 15 Март 2012 16:46

През 2011г. навършвам възрастта за пенсиониране - 60г. Имам стаж 30г. Има ли възможност да се пенсионирам по - рано с намалена пенсия или да си закупя стаж?

Изискванията, при които към настоящият момент се придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при жените за 2010 година са навършване на възраст 60 години и сбор от осигурителния стаж и възрастта не по-малък от 94.

В случай, че през 2011 година не възникнат промени в осигурителното законодателство, ще можете да ползвате правото за "закупуване на стаж" по реда на § 9, ал. 3 от ПЗР на Кодекса за социалното осигуряване. Съгласно § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските, ако това време не се зачита за осигурителен стаж на друго основание по този кодекс. За повече подробности се обърнете към Националния осигурителен институт. / МТСП

 

Реклама