Размер на осигурителни вноски за 2010

Печат
Вторник, 26 Октомври 2010 15:34
Последно променен на Вторник, 26 Октомври 2010 15:41

Размери на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице. Вижте таблицата за 2010г.

Подобни статии: