Съгласно чл. 24 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания -Хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка. / въпроси и отговори Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама