Последно променен на Сряда, 29 Септември 2010 21:04

Когато детето навърши 4 месеца се върнах на работа. Не съм прехвърляла правото на отпуск на бащата или други роднини на детето. Има ли право на половината майчинство – 120лв.

Само обезщетението при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете (по време на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст) е в размер на 50 на сто.

Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от КСО, майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване.

 

Реклама