Въпрос: Лице има положен осигурителен стаж при условията на втора категория труд 14 години, 10 месеца и 15 дни. За времето след 01.01.2005 г. има и 2 месеца и 5 дни осигурителен стаж от извънреден труд, положен също при условията на втора категория труд.

Може ли осигурителният стаж от 14 години, 10 месеца и 15 дни да се допълни с осигурителния стаж от извънредния труд до изискващите се 15 години стаж от втора категория труд за правото на пенсия по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 15 от НПОС /Наредба за пенсии и осигурителен стаж/ , зачетеният осигурителен стаж за времето, през което лицата са полагали извънреден труд, може да бъде повече от календарното време. В тази връзка, осигурителният стаж, зачетен по реда на чл. 38, ал. 15 от НПОС може да допълва до изискващите се 10 години осигурителен стаж от първа категория труд и до 15 години осигурителен стаж от втора категория труд за право на пенсия по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. / НОИ – въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама