Преминаване на дейността по прилагане на международни договори с пълен обхват/сумиране на осигурителен стаж/ и европейски регламенти в областта на социалното осигуряване за лицата, живеещи и получаващи пенсиите си в България за обслужване от териториалните поделения на НОИ - свали като Word документ

Подобни статии:
 

Реклама