Последно променен на Сряда, 01 Септември 2010 17:19

Осигурителното законодателство предвижда зачитане осигурителен стаж-при пенсиониране на лицата, които нямат трудово правоотношение и поради това не са осигурени поради гледане на лице от семейството с намалена работоспособност над 90 на сто.

Съгласно чл. 9, ал. 6 от Кодекса за социалното осигуряване, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвалиди с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия. При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама