Осигурителят ще поема 70% от възнаграждението за първите 3 дни болнични
Депутатите гласуваха на първо четене поправки в Кодекса за социално осигуряване

До 31 декември 2010 г. осигурителят ще изплаща обезщетение на осигуреното лице за първия, втория и третия ден от временната нетрудоспособност в размер на 70% от среднодневното брутно възнагражнеие за месеца. Това решиха депутатите на 3 юни в гласуваните на първо четене поправки в Кодекса за социално осигуряване, с вносител МС.

До 31 декември се намалява референтният период и срокът за изплащане на други парични обезщетения за временна неработоспособност, настъпили след прекратяване на осигуряването и при прекратяване на срочни трудови или служебни правоотношения от 75 дни на 30 дни. От 1 юли 2010 г. до 31 декември 2010 г. се отменя ограниченият до сега дневен максимален размер на обезщетението при безработица от 12 лв. за работен ден. По този начин обезщетението при безработица ще се определя, както досега в размер на 60% от осигурителния доход на лицето. Максималният размер на това обезщетение ще бъде 1200 лв., което представлява 60% от максималния осигурителен доход за страната. С промените в кодекса се отлага получаването на увеличението на добавката от пенсията на починалия съпруг, както и на добавки към пенсиите на лица, завършили 75-годишна възраст.

В доклада на Комисията по труда и социалната политика относно промените в Кодекса за социално осигуряване се посочва, че с предложенията за изменения на закона се цели да се въздейства положително върху бюджета на държавното обществено осигуряване като се намалят разходите, а от друга страна да се повиши степенна на социална защита на българските граждани.

В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че очакваният общ финансов ефект от предложените промени е в размер на 148,5 млн. лв. намаление в разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама