Последно променен на Понеделник, 07 Юни 2010 18:27

Наръчникът по осигурителното законодателство /Регламент 1408/71/ продължава да се прилага в определени случаи...

След 01.05.2010 г. Наръчник по определяне на приложимото осигурително законодателство, според Дял II от Регламент 1408/71 – версия 2009 г, продължава да се прилага единствено по отношение на:

1.    Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария до съответните изменения в Споразумението за Европейското икономическо пространство и Споразумението с Конфедерация Швейцария за свободното движение на хора;

2.    Гражданите на трети държави до приемането на регламент, който да отмени Регламент 859/2003;

Подобни статии:
 

Реклама