Аз съм неосигурена, термина ми за раждане е за 02.05.2010г., 45 дни преди раждане влизам от 18.03.2010г., но родих на 17.03.2010г. , т. е.  детето ми е седмаче. Имам ли право на еднократно помощ преди раждане след като вече съм родила?

На основание чл. 10 б от ППЗСПД еднократната помощ при бременност се отпуска за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. След като сте неосигурена трябва да подадете необходимите документи в Д"СП" по местоживеене.

 

Реклама