Кой е задължен да се регистрира като самоосигуряващо се лице

Печат
Сряда, 24 Март 2010 20:10

В архива ще намерите информация за това кой е задължен да се регистрира като самоосигуряващо се лице, какви осигурителни декларации трябва да подава и в какви срокове. В подготвените материали ще намерите и примери за размерите на задължителните осигурителни вноски в зависимост от осигурителния доход и вида на осигуряването на самоосигуряващото се лице.