Последно променен на Неделя, 26 Юни 2011 18:56

Ред за издаване на ЕЗОК и на удостоверение за временното й заместване

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Европейската здравноосигурителна карта и Удостоверението за временното й заместване са индивидуални документи.  Въз основа на тези документи при престоя си в друга държава членка осигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

Евентуалното доплащане за дадена здравна услуга, както и заплатените потребителски такси са за сметка на осигуреното лице и не подлежат на възстановяване от НЗОК.

ЕЗОК се издава от фирма "КИМ - 2000" ООД, работеща по договор с НЗОК, срещу представяне на следните документи в регионалния офис на фирмата (по местоживеене на осигуреното лице):

заявление по образец (получава се в офис на фирмата), с цена 0,12 лв.;

копие от личната карта;

актуална цветна снимка паспортен формат (44х35 мм.).

За лицата до 14-годишна възраст се прилагат допълнително: копие от акта за раждане и копие от международния паспорт на детето, както и от документа за самоличност на родителя.

Подаването на документи за издаване на картата става по местоживеене – в регионалните офиси на фирмата. Документите се подават, и готовите ЕЗОК се получават лично или от нотариално упълномощено лице.

За да се издаде ЕЗОК, лицето следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права. Картата е индивидуален документ и не дава права на членовете на семейството на титуляра на ЕЗОК.

В случай на подаване от пълномощник е необходимо снимката, имената и подписът на осигуреното лице върху оригинала на попълненото заявление, да бъдат заверени от местен нотариус (в България или в държава от ЕС, държава от ЕИП, или Швейцария) или от българска консулска служба в съответната държава.

Срокът за издаване на картата е три седмици.

При изтичане на срока на валидност се издава нова ЕЗОК - по същата процедура.

Издаването на ЕЗОК е безплатно за гражданите.

Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

При липса на практическа възможност да се уреди получаването на ЕЗОК или при ползване на здравна помощ в ЕС от здравноосигурен гражданин, който не разполага с ЕЗОК, се издава Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Удостоверението е безплатно и се изготвя от съответната РЗОК по постоянно местоживеене в срок - най-късно в деня, следващ датата на подаване на заявлението.

За издаване на Удостоверението гражданите подават лично, чрез пълномощник, или по пощенски път заявление по образец до директора на РЗОК с приложено копие от документ за самоличност. Удостоверението дава същите права, както и ЕЗОК, но е със срок на валидност не по-дълъг от два месеца.

При необходимост Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК може да бъде изискано и чрез чуждия здравноосигурителен фонд в държавата по престоя, както и чрез лечебното заведение в чужбина, в което осигуреното лице е постъпило по спешност за лечение. 

За издаването на удостоверението, временно заместващо ЕЗОК, не се заплаща такса.

СПИСЪК НА ДИСТРИБУЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ

на Консорциум „КИМ-2000 – ДЕМАКС – ПЕЧАТНИЦА НА БНБ”

Град

Адрес

Телефон

 за връзка

работно време  

от - до

обедна почивка

1

Благоевград

Благоевград, ул. „Г Тодоров” № 12

0885 918 831

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

2

Бургас

Бургас, Парк Езеро

0885 918 802

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

3

Варна

Варна, ул. „Сава” № 2

0885 918 803

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

4

Велико Търново

Велико Търново, ул. „Марно поле” № 21

0885 918 804

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

5

Видин

Видин, ул. „Хан Аспарух” № 29

0885 918 805

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

6

Враца

Враца, бул. „2-ри юни” № 111 ет. 2, очен кабинет

0885 918 806

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

7

Габрово

Габрово, ул. „Отец Паисий” № 25

0885 918 807

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

8

Добрич

Добрич, ул. „Ален Мак” № 30-А

0885 918 808

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

9

Кърджали

Кърджали, ул. „България” № 47

0885 918 809

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

10

Кюстендил

Кюстендил, бул. „Демокрация” № 44

0885 918 811

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

11

Ловеч

Ловеч, ул. „България” № 3

0885 918 812

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

12

Монтана

Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” № 6

0885 918 813

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

13

Пазарджик

Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2

0885 918 814

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

14

Перник

Перник, ул. „Иван Рилски” № 4

0885 918 815

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

15

Плевен

Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1

0885 918 816

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

16

Пловдив

Пловдив, ул. „Днепър” № 22

0885 918 817

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

17

Разград

Разград, бул. „България” № 30

0885 918 820

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

18

Русе

Русе, ул. „Николаевска” № 66,

0885 918 821

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

19

Силистра

Силистра, ул. „П. Павлович” № 3

0885 918 822

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

20

Сливен

Сливен, ул. „Самуил” № 1

0885 918 823

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

21

София - ДКЦ 22

ул. „Н.Коперник”№ 9

0885 918 838

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

22

София - ДКЦ 29

ул. „Г. Измирлиев” № 8

0885 918 839

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

23

София - ДКЦ 7

бул. „Княгиня Мария Луиза” № 191

0888 102 115

08:00 - 18:00

не

24

Смолян

Смолян, бул. "България" № 90

0885 918 824

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

25

Стара Загора

Стара Загора, ул. „Руски” № 62

0885 918 825

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

26

Търговище

Търговище, ул. „Преслав” № 14

0885 918 827

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

27

Хасково

Хасково, пл. „Градска болница”

0885 918 828

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

28

Шумен

Шумен, ул. „Цар Освободител” № 102

0885 918 829

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

29

Ямбол

Ямбол, ул. „Петър Брънеков” № 1

0885 918 830

08:00 - 16:30

12:30 - 13:00

 

Реклама