Последно променен на Петък, 10 Септември 2010 19:41

Посетете и рубриката ОСИГУРЯВАНЕ, за актуални справки за ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ и СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Предоставянето на достъп до услугите за проверка на актуален здравноосигурителен статус на лицата по ЕГН чрез софтуерните продукти на договорните партньори на НЗОК се осъществява след подаване на молба-декларация:

- за договорните партньори – в РЗОК;

- за софтуерните фирми – в НЗОК.

Молбите-декларации можете да намерите на сайта на НЗОК в рубрика „Софтуер”.

 

Реклама