Последно променен на Понеделник, 02 Август 2010 14:21

За да бъде подобрено обслужването на гражданите при издаването на европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК), в София са разкрити нови два пункта за приемане на заявления и предаване на готовите карти. Пунктовете се намират на следните адреси:

ДКЦ 7 – бул. „Княгиня Мария Луиза” №191, тел. 0888 102 115.

В пункта ще се обслужват всички граждани на София и Софийска област.

Военномедицинска академия (ВМА) - ул. „Св. Георги Софийски” №3, тел. 0887 104 055.

Пунктът обслужва САМО работещите във ВМА и техните семейства, както и военнослужещи.

Пунктове за издаване на ЕЗОК са разкрити и в поделенията на МВР, където се обслужват САМО служителите, работещи в тях и техните семейства.

Служителите в големи структури като министерства, ведомства и фирми могат да подават документи за издаване на ЕЗОК на местоработата си, като услугата е безплатна. За целта е необходимо да се направи предварителна заявка на следните телефони: 946 10 84 (85, 86); 944 52 71 (72, 74). Телефоните са само за групови заявки.

В София работят още два пункта за издаване на ЕЗОК, които се намират в ДКЦ 22 и ДКЦ 29.

Адресите на местата, където се приемат документи за издаване на ЕЗОК в страната, се намират на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на адрес: www.nhif.bg.

Картата и услугата са безплатни. Заплаща се само цена от 0.12 лв. за формуляр по образец, който се попълва в офисите на фирмата.

Подобни статии:
 

Реклама