Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:26

Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица през 2010 г.

С член 8, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. /ДВ., бр. 99 от 2009 г./ от 1 януари е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв. и минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход от 1 януари 2010 г. е 2000 лв.

От 1 януари 2010 г. е намален размерът на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване с 2 на сто в сравнение с 2009 г.

Размерите на дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица, избрали да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт /фонд “Пенсии”/ от 1 януари, е както следва:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г. – 16 на сто за фонд “Пенсии”;

б/ за родените след 31 декември 1959 г. – 11 на сто за фонд “Пенсии”.

За самоосигуряващите се, които са избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт /фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Пенсии”/, осигурителните вноски от 1 януари са в следните размери:

а/ за родените преди 1 януари 1960 г. – 19,5 на сто, от тях 16 на сто за фонд “Пенсии” и 3,5 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”;

б/ за родените след 31 декември 1959 г. – 14,5 на сто, от тях 11 на сто за фонд “Пенсии”, 3,5 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”.

Самоосигуряващите се лица следва да имат предвид, че осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване от 1 януари 2010 г. се внасят по един и същи код вид за плащане независимо от това дали са родени преди 1 януари 1960 г. или след 31 декември 1959 г.

Кодът за вид плащане за осигурителните вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващите се лица е 55 04 02.

Кодът за вид плащане за осигурителните вноски за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” от самоосигуряващите се лица е 55 04 01.

Националният осигурителен институт напомня, че самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2010 г. в срок до края на месец януари.Декларацията за промяната се подава в компетентната ТП на НАП по постоянен адрес на физическото лице.

 

Реклама