Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:50

Указание №24-00-3/15.01.2010 г.относно: изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за осигурителните каси и Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, с приложение - таблица за съответствие между кодовете за вид плащане, прилагани за 2009 г. и 2010 г. по фондове

 

Реклама