Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:34

От 1 януари 2010 г. се отменя Инструкция № 5 от 7 май 2008 г. за прилагане на § 19и от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване /Инструкция № 5 от 7 май 2008 г./.

За подадените до 31.12.2009 г. искания за възстановяване на суми за платени лични здравноосигурителни вноски на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. се прилага Инструкция № 5 от 7 май 2008 г.

За подадените след 31.12.2009 г.искания по инструкцията се издава отказ, поради липса на основание за възстановяването на тези вноски

Инструкция за отменяне на инструкция №5/07.05.2008г. за прилагане на §19и от Закона за здравното осигуряване /възстановяване на суми за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г., за времето през което са били в чужбина./

 

Реклама