Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 19:42

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са:

  • упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;
  • еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
  • регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
  • морски лица.

Декларация образец № 7 Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски

................................ ....................................................

Указание №24-00-1/07.01.2010г. относно прилагането на осигурителното законодателство /ЗБНЗОК, ЗЗО, ЗБДОО/...

Подобни статии:
 

Реклама